Правда про штрафбати і загордзагони у Другій світовій стор.342

Ордени і медалі у штрафника відбираються і на час його знаходження в штрафній роті передаються на зберігання у відділ кадрів армії.
12. Штрафникам видається червоноармійська книжка спеціального зразка.
13. За невиконання наказу, членоушкодження, втеча з поля бою або спробу переходу до ворога командний і по-литический складу штрафної роти зобов’язаний застосувати всі заходи впливу аж до розстрілу на місці.
14. Штрафники можуть бути наказом по штрафній роті призначені на посади молодшого командного складу з при-своением звань єфрейтора, молодшого сержанта і сержанта.
Штрафникам, призначеним на посади молодшого ко-мандного складу, виплачується за зміст займаним посадам, іншим — у розмірі 8 руб. 50 коп. на місяць. Польові гроші штрафникам не виплачуються.
15. За бойову відмінність штрафник може бути звільнений достроково за поданням командування штрафної роти, затвердженим військовою радою армії.
За особливо видатну бойову відмінність штрафник, крім того, представляється до урядової нагороди.
Перед залишенням штрафної роти достроково звільнений ставиться перед строєм роти, зачитується наказ про ДО-строкове звільнення і роз’яснюється сутність вчиненого подвигу.
16. За відбуттям призначеного строку штрафники надаються командуванням роти військовій раді армії на предмет звільнення та за твердженням подання звільняються зі штрафної роти.
17. Всі звільнені зі штрафної роти відновлювана -. в званні і в усіх правах.
18. Штрафники, які отримали поранення в бою, вважаються такими, що відбули покарання, відновлюються в званні і у всіх
правах і по одужанні направляються для подальшого

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

code